EDU

Kiểm định chất lượng giáo dục

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục.

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

★ Là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục.
★ Phần mềm cũng giúp cho các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học, cập nhật, hiệu chỉnh tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, thống kê số liệu.
★ Phần mềm được tổ chức thành 3 cấp: cấp cơ sở giáo dục (trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT, trung tâm GDTX), cấp Phòng GDĐT, cấp Sở GDĐT.

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ GD&ĐT ban hành

★ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
★ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
★ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Công nghệ hiện đại

★ Phần mềm xây dựng trên nền tảng công nghệ .NET Framework mới nhất hiện nay của Microsoft giúp việc xây dựng sản phẩm dễ dàng, thân thiện hơn với người sử dụng, cải thiện tốc độ xử lý dữ liệu.
★ Phần mềm sử dụng hệ quản trị dữ liệu SQL Server có khả năng lưu dữ liệu lên tới hàng nghìn terabyte dữ liệu, đảm bảo khả năng truy xuất hàng tỷ bản ghi trên giây.
★ Nhờ kết nối internet, toàn bộ dữ liệu cấp Trường (Tiểu học, THCS) tự động tổng hợp lên cấp Phòng GD&ĐT, dữ liệu của các trường THPT, TTGDTX và cấp Phòng GD&ĐT sẽ tự động tổng hợp lên cấp Sở GD&ĐT.